برنامه های جانبی

همایش ها و سمینارهای مرتبط
همزمان با برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها و صنایع وابسته (IBIE2017) ، سمینارها و کارگاه های آموزشی مرتبط با اهداف نمایشگاه برگزار خواهد شد که علاقمندان می توانند در صورت تمایل با هماهنگی های انجام شده در این نشست ها حضور یابند.