ibie-ex

تفاوت اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور

اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور

اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور؛ تفاوت‌ها و الزامات   در هنگام طرح بحث در مورد پدیده رتبه‌بندی شرکت‌ها، شما با برخی از اصطلاحات خاص روبرو خواهید شد که درک دقیق آن‌ها الزامی است. یکی از این دست اصطلاحات اخذ رتبه پیمانکاری است؛ بسیاری افراد پس از شنیدن این عبارت با …

توضیحات بیشتر »

رتبه‌بندی شرکت‌ها و روشی برای ارزیابی عملی

رتبه‌بندی شرکت ها

رتبه‌بندی شرکت‌ها و روشی برای سنجش ظرفیت‌های عملی   رتبه‌بندی در هر زمینه در واقع آغاز رقابت در آن زمینه است. اهمیت ندارد که با یک ورزش انفرادی روبرو باشید یا در مورد زمینه‌های کاری صحبت کنید، در هر صورت هر جا که بحث از رتبه‌بندی باشد، به شاخص‌ها و …

توضیحات بیشتر »

شرایط و مدارک لازم اخذ رتبه مشاور

مراحل اخذ رتبه مشاور اخذ رتبه مشاور همان طور که مطلع هستید اخذ رتبه مشاور یکی از پروسه هایی است که هر شرکت مشاوره ای می بایست اقدام کند. در حال حاضر تنها معیار سنجش و انتخاب شرکت های مشاوره ای، همین رتبه مشاور است و اگر شرکتی بتواند به …

توضیحات بیشتر »

مراحل اخذ رتبه پیمانکاری و رتبه بندی پیمانکاران

نحوه اخذ رتبه پیمانکاری با اخذ رتبه پیمانکاری در چه فعالیت ها و پروژه هایی می توانید کار کنید؟ آیا می دانید که چگونه می توان این کار را انجام داد و چه فعالیت هایی را می بایست بر روی سازمان خود پیاده سازی کنید تا رتبه بندی پیمانکاران را بعد …

توضیحات بیشتر »